MDG DIGITAL - MDG Digital LLC

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

MDG Digital LLC (dalej "MDG", "My" i "Nas")

400 Rella Blvd, Ste. 207-172 - Montebello, NY 10901 Stany Zjednoczone 

Dostępność: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota

E-mail: legal @ mdg-digital.com

Telefon (PT): +351 963 540 268

 

Nie wahaj się skontaktować z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności. Obiecujemy szybką odpowiedź!

1.Dlaczego niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?

Każda osoba korzystająca z naszych Usług (zwana dalej"Podmiotem danych") niemal nieuchronnie ujawnia pewne dane osobowe. Te dane osobowe stanowią informacje, które pozwalają nam zidentyfikować użytkownika jako osobę fizyczną, niezależnie od tego, czy faktycznie to robimy. Użytkownik jest możliwy do zidentyfikowania, gdy tylko możliwe jest utworzenie bezpośredniego lub pośredniego powiązania między jedną lub większą liczbą danych osobowych a użytkownikiem jako osobą fizyczną.

Wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników zgodnie z RODO i innymi stosownymi przepisami prawa. Wszelkie odniesienia w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności do RODO stanowią odniesienie do rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Za pośrednictwem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności każda osoba, której dane dotyczą, jest informowana o działaniach związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych przez MDG. MDG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Podmiot danych zostanie wyraźnie powiadomiony o wszelkich istotnych zmianach. Zachęcamy Podmiot danych do regularnego zapoznawania się z niniejszym dokumentem.

2.Kto przetwarza dane osobowe użytkownika?

2.1. Kontroler

MDG samodzielnie lub we współpracy z innymi określa, jakie dane osobowe są gromadzone, a także cele i sposoby przetwarzania takich danych osobowych. W związku z tym MDG jest "administratorem" w rozumieniu RODO.

MDG podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych swoich Odwiedzających i Klientów. MDG stosuje szereg odpowiednich technologii i procedur bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. MDG zapewnia, że dostarczone dane osobowe są bezpiecznie przechowywane w kontrolowanym środowisku.

2.2. Procesor(y)

MDG korzysta ze starannie dobranych "podmiotów przetwarzających dane" do przetwarzania danych osobowych Podmiotów danych. Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, która przetwarza dane osobowe na zlecenie lub w imieniu Administratora. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Podmiot przetwarzający zawsze działa zgodnie z instrukcjami Administratora.

MDG opiera się na następujących kategoriach "procesorów":

 • Firmy, które zaangażowaliśmy do celów wsparcia technicznego i hostingu ICT;
 • Firmy, które zaangażowaliśmy do celów administracyjnych (np. system CRM);
 • Firmy, które zaangażowaliśmy do celów komunikacyjnych (np. czat na żywo na stronie internetowej);
 • Firmy, które zaangażowaliśmy do celów analitycznych;
 • Firmy, które zaangażowaliśmy do celów płatniczych.

W celu zapewnienia optymalnej ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą, zawarliśmy niezbędne ustalenia umowne z wyżej wymienionymi podmiotami przetwarzającymi dane, aby zapewnić, że stosują one te same wysokie standardy, co my.

Przekazywanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) może mieć miejsce wyłącznie do krajów, które zostały określone przez organ ochrony danych w Belgii jako zapewniające taki sam odpowiedni poziom ochrony lub, jeśli tak nie jest, w zakresie, w jakim MDG dokonała niezbędnych ustaleń umownych z tym podmiotem przetwarzającym, biorąc pod uwagę standardowe postanowienia nałożone przez organ ochrony danych w Belgii.

3.Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe użytkownika?

Zgodnie z RODO przetwarzamy dane osobowe na następujących podstawach prawnych:

 • W oparciu o wykonanie umowy uzgodnionej z Klientem lub wykonanie kroków przedumownych podjętych na wniosek Osoby, której dane dotyczą; lub
 • Na podstawie zgodności z przepisami prawa lub regulacjami dotyczącymi zarządzania stosunkiem umownym z Klientem, w szczególności fakturowania;
 • W oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na udzielaniu odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji składane przez Odwiedzających i Klientów;

4.a.Jakie dane osobowe są przetwarzane?

MDG zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania wyłącznie tych danych osobowych, które są istotne i niezbędne do celów, dla których są przetwarzane. To, ile i jakie dane osobowe gromadzi XXX, zależy od sposobu korzystania przez użytkownika z Witryny i/lub naszych usług. Gromadzenie danych osobowych stale rośnie wraz z intensywniejszym korzystaniem z naszej Witryny i naszych usług online. Ogólnie rzecz biorąc, Klienci ujawniają więcej danych osobowych niż Odwiedzający. W szczególności przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:

 • Klienci:
 • Osobiste dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres, dane logowania);
 • Dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail);
 • Finansowe dane identyfikacyjne (dane bankowe);
 • Dane osobowe (płeć, wiek, data i miejsce urodzenia, narodowość);
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (pliki cookie, adres IP);

Te dane osobowe są gromadzone, gdy Klient składa zamówienie za pośrednictwem jednej z naszych Stron internetowych. Inne dane osobowe mogą być gromadzone w późniejszym terminie, na przykład w ramach obsługi posprzedażowej.

 • Odwiedzający:
 • Osobiste dane identyfikacyjne (nazwisko, imię, adres, dane logowania);
 • Dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail);
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne (pliki cookie, adres IP);
 • ...

Te dane osobowe są gromadzone podczas odwiedzania naszych stron internetowych, a w szczególności podczas wypełniania i przesyłania naszego formularza kontaktowego.

Anonimowe dane

Są to dane, które udostępniasz nam bez rejestracji: zachowanie podczas przeglądania, pochodzenie, wyszukiwane hasła. Używamy tych danych do utrzymywania i ulepszania naszej strony internetowej. Oznacza to, że uwzględniamy dane osobowe w anonimowych statystykach, na podstawie których nie można ustalić tożsamości konkretnych osób lub firm, przy czym podstawą prawną są uzasadnione interesy MDG Digital w celu ciągłego ulepszania strony internetowej i usług.

4.b.Cookies

Witryna wykorzystuje również pliki cookie, które gromadzą niektóre dane osobowe za wyraźną, uprzednią zgodą użytkownika jako podstawę prawną. Używamy tych danych do utrzymywania i ulepszania naszej strony internetowej. Przepisy dotyczące korzystania z plików cookie można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie.

Plik cookie to niewielki plik tekstowy umieszczany na dysku twardym komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Plik cookie jest umieszczany na urządzeniu użytkownika przez samą witrynę ("pliki cookie pierwszej strony") lub przez partnerów witryny ("pliki cookie stron trzecich"). Plik cookie rozpoznaje urządzenie użytkownika za pomocą unikalnego numeru identyfikacyjnego po powrocie na stronę internetową i gromadzi informacje o jego zachowaniu podczas przeglądania.
Istnieją różne rodzaje plików cookie. Rozróżniamy następujące pliki cookie zgodnie z ich celami: istnieją niezbędne lub ściśle niezbędne pliki cookie oraz nieistotne pliki cookie (funkcjonalne, analityczne i ukierunkowane pliki cookie).

Ustawa o łączności elektronicznej z dnia 13 czerwca 2005 r. zawiera pewne przepisy dotyczące plików cookie i ich wykorzystania na stronach internetowych. Ustawa stanowi transpozycję europejskiej dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, co oznacza, że przepisy dotyczące plików cookie mogą być wdrażane w inny sposób w innych europejskich państwach członkowskich. MDG ma siedzibę w Unii Europejskiej i dlatego przestrzega europejskich przepisów dotyczących plików cookie.

Cel i przydatność plików cookie
Odwiedzając nasze strony internetowe, możesz wyrazić zgodę na umieszczanie plików cookie. Pliki cookie pomagają nam zoptymalizować wizytę na naszych stronach internetowych i zapewnić optymalne wrażenia użytkownika. Użytkownik może jednak w dowolnym momencie usunąć lub ograniczyć pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki (patrz "Zarządzanie plikami cookie"). Wyłączenie plików cookie może mieć wpływ na funkcjonowanie witryny. Niektóre funkcje witryny mogą być ograniczone lub niedostępne. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć pliki cookie, nie możemy zagwarantować płynnego i optymalnego korzystania z naszej witryny.

Rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez MDG
Wyróżniamy następujące rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie:
Te pliki cookie są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak ustawianie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy.

Nieistotne pliki cookie:
Te pliki cookie nie są same w sobie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, ale pomagają nam zapewnić ulepszoną i spersonalizowaną stronę internetową.

Funkcjonalne pliki cookie:
Te pliki cookie umożliwiają witrynie zapewnienie zwiększonej funkcjonalności i personalizacji. Mogą być ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron.

Analityczne pliki cookie:

Te pliki cookie umożliwiają nam śledzenie odwiedzin i ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej i najmniej popularne oraz w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie.

Ukierunkowane pliki cookie:

Te pliki cookie mogą być ustawiane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej witryny. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam w innych witrynach.

Używamy zarówno własnych plików cookie ("własne pliki cookie"), jak i plików cookie od starannie wybranych partnerów, z którymi współpracujemy ("pliki cookie stron trzecich").

Zawartość osadzona

MDG Digital odsyła poprzez klikalny link do strony internetowej Mastery IM Academy , na której można zarejestrować się, aby wziąć udział w akademii. Organizacja ta jest odrębna od MDG Digital i przetwarza inne dane.

MDG Digital zaleca zapoznanie się z warunkami korzystania z odpowiednich organizacji w celu uzyskania informacji na temat ich polityki prywatności i plików cookie.

© Copyright International Markets Live Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności | Polityka | Warunki IBO | Zasady i procedury | Ujawnienie dochodów | Warunki użytkowania | Zwrot | Warunki użytkowania

© Forever Living Holandia
Przygotowano z myślą o ochronie prywatności

5.Do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe użytkownika?

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryn internetowych i powiązanych usług. Gromadzenie danych osobowych ulega dalszemu rozszerzeniu w miarę, jak Podmiot danych intensywniej korzysta z naszej Witryny internetowej i naszych usług online.

Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w następujących ściśle określonych celach:

 • Klienci:
 • Zarządzanie klientami: administracja klientami, zarządzanie zamówieniami, dostawy, fakturowanie, kontrola kredytowa, wsparcie i monitorowanie reklamacji.
 • Odwiedzający:
 • Odpowiadanie na prośby o informacje za pośrednictwem formularza kontaktowego na Stronie;

Ponadto dane osobowe osoby, której dane dotyczą, mogą być również wykorzystywane do następujących celów:

 • Zarządzanie sporami.
 • Ochrona przed oszustwami i naruszeniami.

Używamy również plików cookie do rozpoznawania (adresu IP) Odwiedzających i zapewniania im spersonalizowanego doświadczenia użytkownika, do zapamiętywania ich wyborów technicznych oraz do wykrywania i korygowania wszelkich błędów w Witrynach. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie [https://www.mdg-digital.com/cookiebeleid/].

Podczas odwiedzania jednej z naszych stron internetowych gromadzone są pewne dane do celów statystycznych. Takie dane są niezbędne do optymalizacji korzystania z naszych stron internetowych. Dane te obejmują: prawdopodobne miejsce konsultacji, godzinę i dzień konsultacji, odwiedzane strony itp. Aby jak najlepiej chronić prywatność użytkowników, dane te są zawsze anonimizowane.

W żadnym wypadku nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych, takich jak dane dotyczące rasy, poglądów politycznych, zdrowia, przekonań religijnych i innych, orientacji seksualnej itp.

Osoba, której dane dotyczą, zawsze sama przekazuje dane osobowe MDG i może w ten sposób sprawować pewien stopień kontroli. MDG zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania niektórych operacji przetwarzania, jeśli brakuje wymaganych danych osobowych, są one nieprawidłowe lub niekompletne.

6.Kto otrzymuje dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane wyłącznie do użytku wewnętrznego w ramach MDG. Dane osobowe użytkownika nie będą sprzedawane, przekazywane ani udostępniane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy użytkownik udzielił nam wcześniej wyraźnej zgody lub gdy przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub wymagane przez prawo.

7.Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji wcześniej określonych celów. Zostaną one usunięte z naszej bazy danych, gdy nie będą już niezbędne do realizacji tych celów lub gdy osoba, której dane dotyczą, skutecznie skorzysta z prawa do usunięcia danych osobowych.

8.Jakie są Twoje prawa?

 

 • Zagwarantowanie zgodnego z prawem i bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą zawsze przetwarzane w uzasadnionych celach określonych w art. 5.
Będą one gromadzone i przetwarzane w odpowiedni, stosowny i proporcjonalny sposób i nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia określonych celów.

 • Prawo do inspekcji

Jeśli użytkownik może udowodnić swoją tożsamość, uzyskuje prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych. W związku z tym użytkownik ma prawo dostępu do celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, do których dane osobowe są przesyłane, kryteriów określających okres przechowywania danych oraz praw, z których może skorzystać w odniesieniu do swoich danych osobowych.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych

Niedokładne lub niekompletne informacje mogą zostać poprawione. Przede wszystkim osoba, której dane dotyczą, jest odpowiedzialna za dokonanie niezbędnych zmian w swoim "Profilu użytkownika". Można również skontaktować się z nami z prośbą o modyfikację.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych

Użytkownik ma również prawo do usunięcia swoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • Dane osobowe użytkownika nie są już potrzebne do wcześniej określonego celu;
 • Użytkownik odwołuje swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania jego danych osobowych;
 • Użytkownik wniósł uzasadniony sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych;
 • Dane osobowe użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Dane osobowe użytkownika powinny zostać usunięte na podstawie obowiązku prawnego.

Usunięcie danych osobowych jest związane głównie z widocznością; usunięte dane osobowe mogą pozostać tymczasowo przechowywane.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Z pewnością ma to zastosowanie w przypadku sporu dotyczącego dokładności danych osobowych, jeśli dane osobowe są niezbędne w kontekście postępowania sądowego lub przez czas niezbędny MDG do ustalenia, czy użytkownik może skutecznie skorzystać z prawa do usunięcia danych.

 • Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, profilowania lub wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora. MDG zaprzestanie przetwarzania danych osobowych użytkownika, chyba że MDG będzie w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych osobowych użytkownika, nadrzędnych wobec prawa do wniesienia sprzeciwu.

 • Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do otrzymania przekazanych nam danych osobowych w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie. Ponadto użytkownik ma prawo do przekazania tych danych osobowych innemu administratorowi, chyba że jest to technicznie niemożliwe.

 • Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, na przykład jeśli udzielił jej jako Odwiedzający w celach marketingu bezpośredniego.

9.Jak można korzystać ze swoich praw?

Jeśli użytkownik chce skorzystać ze swoich praw, powinien przesłać pisemny wniosek i dowód tożsamości listem poleconym na adres Next Gould St Ste R Sheridan, WY 82801, USA (Wyoming) lub pocztą elektroniczną na adres "legal @ mdg-digital.com". Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe, nie później niż jeden (1) miesiąc po otrzymaniu wniosku.

10.Możliwość złożenia skargi

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub skargi dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, najpierw zgłoś je nam. W ten sposób możemy dojść do polubownego rozwiązania za obopólną zgodą.

Jeśli po tym powiadomieniu użytkownik nadal nie jest zadowolony z przetwarzania jego danych osobowych przez MDG, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (w przypadku Belgii: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

© 2020 deJuristen ICT Law & Intellectual Property (http://www.ictrecht.be). Dostarczone informacje (ogólne warunki, oświadczenie o ochronie prywatności, oświadczenie o plikach cookie i wyłączenie odpowiedzialności) podlegają prawu autorskiemu z mocy prawa, więc informacje te nie mogą być powielane ani przekazywane bez uprzedniej pisemnej zgody deJuristen (contact@dejuristen.be). W związku z tym wszelkie obowiązujące prawa własności intelektualnej zostają zachowane.