MDG DIGITAL - MDG Digital LLC

TERMS AND CONDITIONS

 

MDG Digital LLC (hereinafter "MDG," "We," and "Us")

400 Rella Blvd, Ste. 207-172 - Montebello, NY 10901 United States 

Availability: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday

E-mail: legal @ mdg-digital.com

Phone (PT): +351 963 540 268
Phone (BE): +32 475 32 30 26

 

1. DEFINITIONS

i. "Terms and Conditions" means these Terms of Use, together with the Disclaimers, Privacy Statement and Cookie Policy, which apply to your purchase of Products or Services from us;

ii. "Consumer" means the Customer who is a consumer within the meaning of Article I.1,2° WER, being a natural person acting for purposes outside his trade, business, craft or profession;

iii. "Service" means any services we offer through our Websites;

iv. "Customer": Any natural or legal person who is or will be in a contractual relationship of any kind with us, including, but not limited to: Consumers and Professional Customers. Also referred to hereinafter as "you", "your".

v. "Agreement": any agreement whereby we undertake to provide the Products or Services to you subject to compliance with the Terms and Conditions;

vi. "Party/Parties" means you and/or us;

vii. "Product" means any goods (such as posters, stickers, advertising posters, etc.) offered for sale by us;

viii. "Professional Customer" means any natural or legal person in the capacity of Customer, acting for purposes within its business or professional activity;

ix. "Website": https://www.mdgpromotions.com, https://www.mdgpromotions.be, https://www.mdg-creativity.be, https://www.jewebsitemakenmetwordpress.be, https://www.vps-cloud-servers.be

x. "We/we/our/our" means the company as stated in article two of these Terms of Use.

 

2. OUR IDENTIFICATION

The following websites (hereinafter, the "Websites").

are offered by:

MDG Digital, LLC (hereinafter "MDG," "We," and "Us")

APPLICATION

3.1 These Terms of Use apply to all purchases of our Products and Services. When placing an order, you must expressly accept and agree to be bound by these Terms of Use. These Terms of Use apply to the exclusion of any other terms and conditions. Except as expressly accepted by us in writing, your general or special terms and conditions, if any, are expressly excluded. These Terms of Use are without prejudice to any legal rights conferred upon you by mandatory provisions of Belgian consumer protection law.
3.2 We reserve the right to modify these Terms of Use from time to time. However, the version of these Terms of Use in effect at the time of the order will continue to apply between you and us, as far as the Agreement is concerned.

4. OFFER AND ACCEPTANCE

4.1 We make all reasonable efforts to make the information on the characteristics of the Products and the Services, and illustrations of the Products as accurate as possible, as far as technical means permit. Certain non-substantial characteristics of a particular Product may differ upon delivery from the photographs and descriptions displayed on our Website. However, this cannot be a ground for invoking the non-conformity of the delivery.
4.2 We cannot guarantee that all Products will always be available. We shall not be liable for the unavailability, temporary or otherwise, of any Product on our Website and/or for any damage that may arise from the unavailability of a particular Product. We have the option to apply specific conditions to a particular offer, such as a limited validity period. Such specific conditions shall apply only if expressly communicated prior to the order.
4.3 Regarding our Services, we cannot guarantee that they will always be available. We can only give you this assurance upon confirmation of your order. Availability indications are not displayed on our Website.
4.4 We shall not be bound by any offer if this offer is clearly affected by a mistake or error. Obvious or obvious errors in the quotation, such as obvious inaccuracies, may, to the extent permitted, be corrected even after the conclusion of the contract. We cannot be held liable for any (printing) errors in our prices or conditions.
4.5 Your acceptance of our offer is made by placing the order on one of our Websites. This purchase is binding. We will send a confirmation of the order to the email address you provide no later than within 1 calendar/working day(s).
4.6 It is your responsibility to ensure that the information you provide to us is correct. If they contain any errors, please notify us as soon as possible or, if possible, correct the errors yourself.
4.7. We reserve the right to refuse an order due to a serious fault on your part.
4.8. In accordance with the Code of Economic Law, the Parties expressly acknowledge that electronic forms of communication create a valid Agreement. We may use any electronic files at our disposal, within the limits of the law, to prove the existence of the Agreement. An ordinary, digital or electronically qualified signature is not an essential requirement of proof.
4.9 The Agreement will only come into existence once we send you a confirmation of your order to the email address you have provided. This confirmation will contain the information about the Products and/or Services ordered by you.

5. OUR PRICES

5.1 The prices of our Products and Services are listed on the Website and are fixed at the time of the order. The indication of the price refers exclusively to the Products and Services as described verbatim. Any accompanying photographs are decorative and may contain elements not included in the price. All prices quoted are in EURO and include VAT and any other taxes or duties to be borne by you. Any other charges will be stated separately.
5.2 We have the right to change prices at any time, but we undertake to apply the rates indicated on the Website at the time of your order. However, if the price change is due to changes in VAT rates it will be charged to you.

PAYMENT

6.1 Any payment is basically handled immediately and in full from the moment you place the order. For the payment of our Products and Services, we accept Paypal, Credit Cards, Bancontact, iDeal, Mastercard, Visa, Amex, ING, Belfius, Sofort, SEPA. However, if you subscribe, each payment will be due at the beginning of each periodicity (month/quarter/year).
6.2 Payment for certain Services will be due in the form of an advance of 35% of the total price for the Services and We will bill you for the remaining amounts due on or after completion of the Services. Payment will not be due until the Services are completed. We will then charge and invoice you.
6.3 We may expand payment options in the future. We take all reasonable measures to ensure the security of your online transactions. We guarantee this security by engaging specialized parties such as recognized credit card issuers and payment partners.
6.4 For the processing of payments, we use the external payment platform of Mollie The necessary security measures are provided. These payments are subject to the general terms and conditions of Mollie, which bears sole responsibility with regard to the correct execution of online payments.
6.5 With respect to our Products, we defer our delivery obligations until receipt of full payment of all amounts owed by you. We always retain ownership of all Products ordered until full payment of all amounts due from the Contract, regardless of whether delivery has already taken place.

7. DELIVERY

7.1. Wij verwerken iedere bestelling zo spoedig mogelijk. Wij doen alle redelijke inspanningen om uw bestelling binnen de 1 kalender/werkdag(en) te leveren.
7.2. Specifiek voor bestellingen inzake grafisch design of ander ontwerp, verzenden wij u na afloop van de ontwerpfase een eerste versie van het concept van het ontwerp. Dit concept zal voldoende duidelijk zijn zonder de exacte weergave te zijn van het eindresultaat wat betreft kleuren, maten of – indien fysiek – papierkwaliteit. De productiefase vangt slechts aan nadat u het concept gedagtekend, ondertekend en voorzien van de vermelding ‘goed voor order’ of soortgelijk terug heeft bezorgd aan ons. Een beperkte speling tijdens de productie inzake scherpte, toon- en kleurweergave geeft u geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering of ontbinding. Vanaf de ontvangst van de weergave ‘goed voor order’ zijn wij ontslagen van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de uiterlijke kenmerken van het ontwerp. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de content die door u werd aangeleverd en op uw verzoek werd verwerkt in het concept. U zal ons vrijwaren indien het gebruik van de door u aangeleverde content ons blootstelt aan vorderingen van derde partijen wiens rechten door dat gebruik worden geschaad.
7.3. Wijzigingen aan de oorspronkelijke ontwerpopdracht, zoals o.m. meerwerk, zijn enkel geldig indien wij hiertoe in samenspraak met u beslissen. Elke wijziging kan een mogelijke invloed hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn voor uw rekening. Meerwerk zal in regie uitgevoerd worden aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, behoudens anders overeengekomen. Meerwerk omvat onder andere al uw eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk, aan ons werden meegedeeld.
7.4. Bij de levering van Producten, is het uw verantwoordelijkheid om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in uw aanwezigheid of in aanwezigheid van een door u aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de bestelde Producten één keer aan u zijn aangeboden. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming langs uw kant of door een tekortkoming van de door u aangewezen derde partij, dan zijn de eventuele kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor uw rekening.
7.5. Wij doen voor de levering van onze Producten beroep op betrouwbare externe partijen, met name Post. Het inschakelen van externe partijen kan een invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.6. Wanneer wij er niet in slagen om de Producten op het overeengekomen tijdstip of binnen de 14 kalender/werkdagen te laten leveren, dan verzoekt u de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet leveren binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zullen we spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de Overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding.
7.7. Tot het moment van gehele betaling blijven de geleverde Producten (waaronder begrepen onze ontwerpen) onze exclusieve eigendom. Het risico op verlies of beschadiging gaat evenwel op u over van zodra u (of een door u aangewezen derde) de Producten fysiek in ontvangst heeft genomen. Wij maken u er evenwel op attent dat hoewel u het Product na volledige betaling in eigendom houdt, u niet onze intellectuele eigendomsrechten (waarvan sprake is in clausule 16 (Intellectuele eigendom) in eigendom houdt. Dergelijke intellectuele eigendomsrechten blijven te allen tijde bij ons of bij onze licentiegevers berusten. U verbindt er zich toe zo nodig derden op ons bovenstaande eigendomsvoorbehoud te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. In dit verband verbindt u zich ertoe om ons onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk beslag dat door een derde op de geleverde producten zou zijn gelegd.
7.8. Wat onze Diensten betreft : wij verstrekken onze Diensten steeds met de nodige zorg en vaardigheden, in overeenstemming met de normen van onze sector. Wij nemen alle redelijke maatregelen om er voor te zorgen dat de Diensten geleverd worden in overeenstemming met de Overeenkomst en in overeenstemming met de beste handelspraktijken.
7.9. Wij kunnen voor de levering van sommige Diensten beroep op een betrouwbare externe partij. Het inschakelen van een externe partij voor de levering van de Dienst kan invloed hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de externe partij. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.
7.10. Wij zullen beginnen met het uitvoeren van de Diensten op de datum die is overeengekomen op het moment dat u uw bestelling plaatst. De datum van uitvoering vindt u in de bestellingsbevestiging die wij u opsturen. Het is uw verantwoordelijkheid om de levering van de Dienst op het afgesproken tijdstip mogelijk te maken. Indien de Dienst niet uitgevoerd kan worden door een tekortkoming langs uw kant, dan komen de eventuele kosten voor een nieuwe poging tot uitvoeren aan u toe. Wanneer wij er niet in slagen om de Dienst op het overeengekomen tijdstip te beginnen uitvoeren, dan verzoekt u te beginnen met de uitvoering van de Overeenkomst binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer we niet beginnen met de uitvoering van de Dienst binnen de aanvullende termijn heeft u het recht de Overeenkomst te beëindigen.

8. DOMAIN REGISTRATION

8.1 The registration of domain names shall be made in accordance with the regulations of the relevant domain name registration authorities (such as DNS Belgium (http://www.dns.be), SIDN (http://www.sidn.nl), DNS.LU (http://www.dns.lu), Afnic (http://www.afnic.fr) or ICANN (http://www.icann.org)). You declare that you have read and accept the terms and conditions for domain name registration, available on the domain registry's website. For specific terms and conditions, please refer to the websites of the relevant domain name registration authorities. We cannot be held liable in any way for your decision to register a particular domain name or for the registration of domain names at your request that would infringe the rights of third parties. You shall indemnify us against any third party claims arising from the registration of a domain name at your request.
8.2 Only after you have received the express, written confirmation of the domain registration will your domain name be definitively registered. However, if it should turn out that we are unable to register the domain name due to an error on your part, you will be liable to pay liquidated damages of 50.00 EUR, without prejudice to our right to claim compensation for the damage actually suffered.

9. HOSTING AND CLOUD SERVICES

9.1 For the site(s) we host for you, we will update the site(s) at your request with material you provide to us from time to time. You will be given access to the server, where appropriate, so that you yourself are able to update information on the site(s), with or without material you provide yourself. In such case, we have no control over the user content of the Website(s) or the material you add/manage yourself and are not responsible for monitoring it.
9.2 If we reasonably believe that any content on the Website(s) (including, but not limited to, user content and material you provide yourself) is unlawful or otherwise objectionable (including, but not limited to, material that is obscene, offensive, defamatory, threatening, inciting violence or that infringes the intellectual property rights of third parties), we will notify you immediately. You agree to then promptly take the necessary steps to remove such content. If you fail to do so within a reasonable time, we will take the necessary steps ourselves (such as, among other things, removing the content/material ourselves, cutting off access to the Website, taking the Website offline, etc.).

10. RULES OF CONDUCT

10.1 You may only use the Websites, the network and/or the infrastructure to which you gain access as part of our Services for lawful purposes. Use that violates any applicable law or regulation is strictly prohibited. This includes, among others, the unlawful transmission of copyrighted material, material that would infringe on the privacy of third parties or that is offensive, abusive, obscene, or that could be counterfeit, and material protected by trade secrets, regardless of whether you were aware of the content of the material transmitted or the applicable law. We have the right to immediately remove any inappropriate material or data and block the use of the relevant part(s) of the network and/or the Website(s).
10.2 You shall indemnify and hold us harmless from (i) claims by third parties in relation to any content or material located on the network, on any Website or on our infrastructure; (ii) violations of applicable laws or regulations, including, but not limited to, money laundering and similar regulations; and (iii) violations of rules regulating the use of the Internet. This indemnification also applies with respect to persons who are not your employees, but who nevertheless used the Services or Products under your responsibility or with your consent.
10.3 If you breach the security of any system or network, you may be subject to criminal or civil prosecution. We will cooperate fully with law enforcement agencies when they investigate suspected criminal violations or a breach of system or network security. Among other things, you will refrain from the following:
o deviating from Internet protocols and standards;
o circumvent the user authentication or security of any host, network, or account ("hacking"), including any attempt to try, scan, or test the vulnerability of any system or network or account, nor interfere with the service of any user, host, or network ("DoS attacks");
o monitor data or traffic on a network or system without the express permission of the owner of the system or network.
10.4 We are in no way responsible for any downtime of the Internet connection due to technical or other failures both within and outside our network, or for supplier errors that give rise to it. You are solely responsible for the proper use of the Product or Service (including software) taking into account the specifications, documentation and instructions we provide hereby.

11. RIGHT OF WITHDRAWAL

11.1. Deze clausule is enkel van toepassing op Consumenten, zoals gedefinieerd in artikel 1 van deze Gebruiksvoorwaarden. Deze clausule geldt enkel wanneer er sprake is van verkoop op afstand. Verkoop op afstand wil zeggen dat er een Overeenkomst gesloten wordt zonder de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van ons en de Consument, en dat er tot op het sluiten van de Overeenkomst, enkel gebruik wordt gemaakt van technieken voor communicatie op afstand. Het online aankopen van één van onze Producten of het bestellen van onze Diensten kan hier dus onder verstaan worden.
11.2. Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen veertien (14) dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product of Dienst, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Wij horen uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.
11.3. Indien u echter meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk geleverd worden, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra u, of een door aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het laatst geleverde Product fysiek in bezit neemt. Indien de Overeenkomst is gesloten betreffende een regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode, dan begint de herroepingstermijn te lopen van zodra u, of een door aangewezen derde persoon die niet de vervoerder is, het eerste Product fysiek in bezit neemt.
11.4. Indien u een of meerdere Diensten heeft besteld en u er mee bent akkoord gegaan dat de uitvoering van de Diensten start in de herroepingstermijn, dan geldt dit als een afstand van uw herroepingsrecht.
11.5. Wanneer wij u digitale inhoud leveren die niet op een materiële drager staat, dan stemt u er mee in dat u afstand doet van uw herroepingsrecht.
11.6. Als u beroep wilt doen op het herroepingsrecht, dan stelt u ons daarvan op de hoogte vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. U kan hiervoor gebruik maken van het herroepingsformulier dat u hier https://www.mdgpromotions.com/#contact vindt of u kan ons een ondubbelzinnige verklaring opsturen waarin u meedeelt de Overeenkomst te willen herroepen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag na de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten of, wanneer het Diensten betreft, binnen de veertien (14) dagen na de dag van het sluiten van de Overeenkomst en kan opgestuurd worden naar MDG Promotions bv Acacialaan 16, 2390 Westmalle.
11.7. Indien u uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de wettelijke bepalingen, zullen wij u het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop we geïnformeerd worden over uw beslissing. Indien u Producten heeft besteld, dan betalen wij u terug van zodra we alle Producten hebben ontvangen, of van zodra u ons het bewijs levert dat u de Producten heeft teruggezonden. Wij vergoeden alle betalingen die wij van u ontvangen hebben, inclusief leveringskosten, tenzij u uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die wij aanbieden. Wij zullen u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.
11.8. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht na aankoop van een of meerdere Producten, dan staat u in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. Ook indien de Producten door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd via de gewone post, staat u in voor de kosten van het terugzenden van de Producten. U neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de Producten ons in goede staat bereiken. U beschikt over een termijn van veertien (14) dagen na de dag van mededeling om de Producten terug te sturen.
11.9. U heeft geen herroepingsrecht in de volgende gevallen:
o Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht);
o De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht);
11.10. Indien het gaat om Producten, bent u als Consument aansprakelijk voor de waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Wij zijn gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.

WARRANTY 12.

12.1 You have a legal guarantee of two years which you may use if the Product purchased does not correspond to the good requested. However, you may not invoke the legal warranty for term changes or changes of place of delivery or for defects of which you had knowledge at the time of purchase. The legal warranty may be invoked if the non-conformity of the delivered Product is established within 2 years from the delivery of the Product. The legal warranty commences from the delivery of the Product to you.
12.2 If the Product becomes defective within the first six months from delivery, the defect is presumed to have existed since delivery. We must prove otherwise if we do not agree. If the defect of the good is established more than six months after delivery, you must prove that the good was non-conforming at the time of delivery.
12.3 If you wish to make use of your warranty, you must notify us as soon as possible, and at the latest within two weeks of discovering the defect. This can be done via email. We request that you provide us with all the necessary information in this regard (photos may be used if necessary).
This warranty includes the repair or replacement of the defective Product. However, should it appear that the repair or replacement is not possible, would be disproportionate for us or would cause you serious inconvenience, we undertake to grant you an appropriate price reduction or, in the event of serious non-conformity, to rescind the Contract and refund the entire price, subject to your return of the Product.
12.5 The legal warranty as well as the warranty for hidden defects shall not apply to:
o damage caused by normal wear and tear, inadvertent or intentional changes inflicted by you on the Products, including injudicious and misuse and exposure to moisture, fire, earthquake and other external causes;
o damage caused by installation and use in a manner inconsistent with the instructions and information provided;
o damage caused after the removal of seals on certain parts and after removal or defacement of the serial number and other product series numbering. You may never remove this seal without our express written consent;

13. CUSTOMER SERVICE

13.1 We strive to keep our customers satisfied. Our customer service is therefore available to you at the telephone number +32 475 32 30 26, by e-mail at info @ mdgpromotions.com or by post at the following address Acacialaan 16, 2390 Westmalle. Any questions, complaints or comments about Products, the ordering process or the use of the webshop can be addressed to it.

LIABILITY

14.1 Our undertakings under this Agreement are always obligations of means.
14.2 To the extent permitted, we shall not be liable for indirect and consequential damages. Unless excluded by mandatory law, we shall only be liable for damages caused by our failure to comply with our obligations if and to the extent such damages are caused by our willful and serious fault. We shall not be liable for any other fault.
14.3 Nothing in these Terms of Use is intended to exclude or limit your legal rights. In addition, nothing in these Terms of Use is intended to limit or exclude our liability for death or personal injury caused by our negligence (including that of our employees); or for fraud or fraudulent misrepresentation.
14.4 If we do become liable, the amount of compensation will be limited to the total amount you paid for the Products purchased or the total amount

15. PROTECTION OF PERSONAL DATA

15.1 The information you provide is necessary for the processing, handling and completion of your orders, and the preparation of invoices. If this information is missing, your order cannot be fulfilled. Providing incorrect or false personal data, is considered a violation of the present Terms of Use. Your personal data will only be processed in accordance with our https://www.mdgpromotions.com/privacybeleid/ privacy policy.

16. INTELLECTUAL PROPERTY

16.1 The content of the Website is our property. This includes texts, graphics, photographs, images, graphics, moving images, sounds, illustrations and software. The content is protected by copyright or other rights. Any reproduction, publication, reproduction or other use of these contents without our written consent is prohibited.
16.2 We guarantee to hold the necessary rights for offering our Products and Services. All intellectual property rights and derivative rights in these Products and Services shall remain with us and/or the actual right-holder, unless the parties agree otherwise. These intellectual property rights mean copyright, trademark, design and model rights and/or other (intellectual property) rights, including patentable or non-patentable technical and/or commercial know-how, methods and concepts.

17. GOVERNMENT

17.1 We are not responsible for compliance with our obligations under these Terms of Use in the event of force majeure. Force majeure means the situation in which the performance of our obligations is prevented in whole or in part, temporarily or otherwise, by circumstances beyond our control.
17.2 In case of force majeure, these obligations shall be suspended and we shall make all reasonable efforts to limit the effects of the force majeure situation. In case the force majeure lasts for more than two (2) months, each Party shall be entitled to terminate the Contract by giving written notice to the other Party, without the Parties owing each other any compensation for this (except the refund of the Products and/or Services paid by you and not delivered).

GENERAL

18.1 If any provision of our Terms and Conditions (or part thereof) is declared void, invalid or unenforceable, such voidness, invalidity or unenforceability shall in no way affect the validity or enforceability of the remaining provisions of our Terms and Conditions. In the event of nullity, invalidity or unenforceability, the Parties shall, to the extent possible, negotiate to replace the void, invalid or unenforceable provision (or part thereof) with an equivalent provision that complies with the spirit of the General Terms and Conditions.
18.2. Our failure to require the strict application of any of the provisions of our General Terms and Conditions shall not be considered an implied waiver of our rights and shall not prevent us from subsequently requiring strict compliance with these provisions.
18.3 These General Terms and Conditions, including any references contained herein, constitute the complete representation of the rights and obligations of the Parties and supersede all prior agreements and proposals, whether oral or written, including any terms and conditions of the Parties.
18.4 The Terms and Conditions shall always and exclusively apply to all current and future Agreements between you and us, except in the case of an express deviation. An express deviation is valid only insofar as it is the result of mutual agreement between you and us expressly recorded in writing. Express deviations are valid only to replace or supplement the clauses to which they relate. The remaining provisions of these General Terms and Conditions shall remain in full force and effect.

19. APPLICABLE LAW/COMPETENT COURT

19.1. To the extent permitted by law, all agreements to which these General Terms and Conditions apply are governed by Belgian law, with - as far as Products are concerned - the exclusion of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods.
19.2. You can also bring a dispute about our General Terms and Conditions before an independent body. More information can be found at: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.
19.3. Any dispute concerning the interpretation or application of these Terms and Conditions falls under the exclusive jurisdiction of the courts where our head office is located, unless the law imperatively requires another court.

© 2020 deJuristen ICT Law & Intellectual Property (http://www.ictrecht.be). The information provided (general conditions, privacy statement, cookie statement and disclaimer) is copyrighted by operation of law, so the information may not be reproduced or communicated without the prior and written consent of deJuristen (contact@dejuristen.be). All applicable intellectual property rights are therefore retained.